stichting en bestuur

De Stichting  is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr. 852686122). Zie Belastingdienst voor een uitleg over ANBI.

Stadsakkers Eindhoven legt haar activiteiten vast in een jaarverslag, onder andere voor de begunstigers, donateurs en vrijwilligers. 

Financieel jaarverslag

Het bestuur bestaat  uit:

  • Hennie Kuijken, voorzitter
  • Paul Boel, secretaris
  • Jan Vogels, penningmeester
  • Dré Rennenberg, lid
  • Willem Jan Renders, adviseur van het bestuur