contact

Stichting Stadsakkers Eindhoven
Aalkensland 6
5632 PR Eindhoven
info@stadsakkerseindhoven.nl
Bankrek.nr. NL83RABO0154996025

Vriendelijk verzoek om bij ‘onderwerp’ te vermelden of je je aanmeldt als vrijwilliger of als donateur en bij  het tekstveld ‘bericht’ hoe je bij ons terecht bent gekomen.  Vriendelijk dank.